Hyundai Santa FE尺碼

Santa Fe IV | 2018

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Santa Fe IV 2018

4770 毫米 1890 毫米 1680 毫米 2765 毫米

Grand Santa Fe (翻新 2016) | 2016-2018

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Grand Santa Fe (翻新 2016) 2016-2018

4905 毫米 1885 毫米 1695 毫米 2800 毫米 1920-2057 公斤

Santa Fe III (翻新 2015) | 2015-2018

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Santa Fe III (翻新 2015) 2015-2018

4690 毫米 1880 毫米 1680 毫米 2700 毫米 1865-2003 公斤

Grand Santa Fe | 2014-2016

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Grand Santa Fe 2014-2016

4915 毫米 1885 毫米 1695 毫米 2800 毫米 1916-2056 公斤

Santa Fe III | 2013-2015

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Santa Fe III 2013-201

4690 毫米 1880 毫米 1680 毫米 2700 毫米 1768 公斤

Santa Fe II | 2006-2013

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Santa Fe II 2006-2013

4650 毫米 1890 毫米 1725 毫米 2700 毫米 1823 公斤

Santa Fe I | 2000-2006

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Santa Fe I 2000-2006

4500 毫米 1820 毫米 1675 毫米 2620 毫米 1814 公斤
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!