Lancia Lybra行李艙尺碼

Lybra SW (839) | 2002

 Lybra SW (839) 2002

行李艙容量
1300 公升

Lybra (839) | 2002

 Lybra (839) 2002

行李艙容量
420 公升

Lybra SW (839) | 2002

行李艙容量
 Lybra SW (839) 2002

1300 公升

Lybra (839) | 2002

行李艙容量
 Lybra (839) 2002

420 公升