Kia K9行李艙尺碼

K9 I (翻新 2014) | 2014

 K9 I (翻新 2014) 2014

行李艙容量
450 公升

K9 I (翻新 2014) | 2014

行李艙容量
 K9 I (翻新 2014) 2014

450 公升