Nissan Navara尺碼

Navara IV King Cab (翻新 2019) | 2019

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Navara IV King Cab (翻新 2019) 2019

5210 毫米 1850 毫米 1822 毫米 3150 毫米 2035 公斤

Navara IV Double Cab (翻新 2019) | 2019

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Navara IV Double Cab (翻新 2019) 2019

5280 毫米 1850 毫米 1824 毫米 3150 毫米 2070-2090 公斤

Navara IV King Cab | 2015-2019

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Navara IV King Cab 2015-2019

5255 毫米 1850 毫米 1780-1790 毫米 3150 毫米 1824 公斤

Navara IV Double Cab | 2015-2019

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Navara IV Double Cab 2015-2019

5330 毫米 1850 毫米 1805-1840 毫米 3150 毫米 1958 公斤

Navara III (D40 翻新 2010) | 2010-2015

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Navara III (D40 翻新 2010) 2010-201

5222 毫米 1848 毫米 1795 毫米 3200 毫米 2110 公斤
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!